Skip to content

אבטחה בצל קורונה - ביה"ח הדסה עין כרם

מתוך כתבה שפורסמה ב "הגילדה"

המשך

מערכת הכוונת חניה - אדום ירוק

אינטל קריית גת - מפעל ייצור

המשך

שדרוג חניון - מלון וולדורף אסטוריה

מתחם דיירים

המשך

היחידה לאבטחת תחבורה ציבורית

ירושלים

המשך

שיפוץ ושדרוג חניונים

"מרכז כלל" ובניין "חלונות ירושלים"

המשך

ניקיון בהיי-טק

כל הארץ

המשך

מערך חניוני נתב"ג

רשות שדות התעופה

המשך

סיפורי הצלחה

30 שנים של עשייה מביאים איתם עשרות סיפורי הצלחה, קטנים וגדולים. בחרנו להציג תמצית נבחרת של פרויקטים - גם ייזומים על ידנו וגם כאלו שנבחרנו לבצע מבין המתחרים שלנו - שימחישו לדעתנו בצורה הטובה ביותר את מה שאנחנו עושים הכי טוב.