Skip to content

אודות צו ההרחבה בעף השמירה

חברת ימית רואה בעובדיה חלק ממשפחה מלוכדת ולכן פועלת תמיד למתן תנאי העסקה טובים ומתגמלים, העומדים בכל התקנות, הצווים והחוקים בישראל. אנו יודעים כי על עובד ביטחון מוטלת אחריות גדולה ושעליו לבצע את תפקידו בתשומת לב, בערנות ובמיקוד רב. לשם כך עליו להיות רגוע מהבחינה האישית ולדעת כי החברה המעסיקה אותו דואגת לו ונותנת גב גם מהבחינה הכלכלית, עבורו ועבור משפחתו. בנוסף, אנו מאמינים כי עובד המתוגמל כראוי הינו עובד מרוצה ובעל גאוות יחידה, והדבר משתקף בטיב השירות שהוא נותן ללקוח. יש לדעת כי זכויותיהם התעסוקתיות של עובדים בענף השמירה מעוגנות בין היתר בצווי הרחבה שיצאו לאורך השנים.

מהו צו ההרחבה בענף השמירה

צו ההרחבה בענף השמירה עוסק בתחום האבטחה והשמירה, כפי שישנם צווים המתייחסים לענף הניקיון ולענפים נוספים במשק. מטרתו של צו הרחבה בענף השמירה היא להעניק לאנשים העובדים בענף מספר הטבות, אשר למעשה משתוות לאלו של מאבטחים בשירות הציבורי. זאת, לאחר שבמשך שנים נהנו עובדי המגזר הציבורי מתנאים טובים ובטוחים יותר, שלא תמיד שררו במגזר הפרטי (לעומת זאת, היו חברות פרטיות ששילמו הרבה יותר מאשר במגזר הציבורי). יש לציין כי צו הרחבה שמירה החדש תקף מנובמבר 2014 והחליף את הצו שלפניו שיצא בשנת 2009. בשורות הבאות נבחן מספר היבטים שלו.

משכורות והחזרים בענף השמירה

הצו אינו קובע כמובן שכר מקסימום לעובד אך הוא כן קובע שעובדים בענף השמירה ייהנו משכר מינימום שאינו נופל מ- 28.5 שקלים לשעת עבודה, או לפחות 5,300 שקלים לחודש במשרה מלאה. קביעה זו הגדילה את שכר המינימום של העובדים ב- 2.5 שקלים לשעה וכ- 500 שקלים לחודש יחסית לנהוג לפני כן. עוד נקודה שבה עוסק הצו הוא החזרים על הוצאות נסיעה או מתן הסעות על ידי החברה המעסיקה את העובד. כך לדוגמא, נקבע שאם החברה המעסיקה מסיעה עובדים אל נקודות פיזור מסוימות, המצויות במרחק גדול יחסית מבתיהם, הרי שעליהן לשלם לעובדים את הוצאות הנסיעה מנקודות הפיזור ועד לבית. מעבר לכך, אם החברה אינה מספקת שירותי הסעה לעובדים, היא חייבת לשלם להם הוצאות נסיעה למקום העבודה כפי שנהוג בכל ענף אחר במשק. עוד חשוב לציין, כי אם עובד אבטחה מבצע במשך היום נסיעות בין אתרים שונים, הרי שהדבר נחשב כשעת עבודה לכל דבר, כך שיש לשלם לו שכר עבורה וכן לשלם את הוצאות הנסיעה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

לפרטים נוספים על צו ההרחבה בענף השמירה, ולהזמנת שירותינו בתחום, צרו קשר עם חברת ימית בטלפונים 02-5899-555 ו- 02-5899-519.