Skip to content

חברת שמירה וביטחון ללקוחות מכל המגזרים

ימית היא חברת שמירה וביטחון המספקת שירות מקצועי ומסור למגוון רחב של3 לקוחות מכל המגזרים, בפרויקטים בכל רמת מורכבות ובכל קנה מידה. לאורך 30 שנות פעילות ענפה סיפקנו שירותים לאתרי בנייה, מבני תיירות, מפעלים, מוסדות רפואה, בנייני משרדים, משרדי ממשלה, מרכזי מסחר ובתי מגורים. כמו כן, שירותינו ניתנו לעמותות, מוסדות חינוך שונים, לתחבורה הציבורית ועוד.

בצומת העצבים של חברת שמירה ואבטחה יושב המוקד וכך גם אצלנו. מדובר במוקד אבטחה וסיור הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, אשר משמש בתור חדרה בקרה אלקטרוני-מבצעי בתפעול של צוות מקצועי. באמצעות ציוד ומכשור מתקדם מצוי צוות המוקד בקשר ישיר עם המתקנים והאתרים שמצויים תחת אחריותנו, לרבות באמצעות רשת אלחוטית, רשת האינטרנט, מערכות טלפון סלולאריות וקוויות, מצלמות במעגל סגור, אינטרקום, מערכות אזעקה וכדומה. כך ביכולתנו להגיב במהירות רבה ובזמן אמת לכל קריאה המתקבלת מלחצן מצוקה, ממצלמת אבטחה, מחיישן לגילוי אש או ממערכת אזעקה, המספרים לנו מהיכן בדיוק הגיעה הקריאה ומהו המצב העדכני בשטח. לאור הנתונים אנו מדריכים את אנשי הסיור, השומרים והמאבטחים בשטח, וכן גורמים שונים הקשורים להצלה וביטחון, ולכל אורך האירוע מעודכנים ומעדכנים את הלקוח על הנעשה.

שמירה וביטחון גם למוסדות חינוך

כאמור, על לקוחותינו נמנים גם מוסדות חינוך הנדרשים לפתרונות זמניים או קבועים, לרבות סיורים, שומרים, מצלמות במעגל סגור ומערכות אזעקה. ברשותנו מצויים כל הידע, הניסיון, האמצעים וכוח האדם על מנת לספק אבטחה לבתי ספר תיכוניים ויסודיים, גני ילדים, מוסדות להשכלה גבוהה, ישיבות, פנימיות וכדומה. זאת בכל היקף ורמת מורכבות החל במאבטח יחיד ועד למערך מורכב. חשוב לציין כי בישראל קיימים נהלים ברורים ומחמירים לאבטחת מוסדות חינוך המיועדים לשמור על הסדר, למנוע פגיעה בנפש וברכוש ולשמור על שלומם של הלומדים. אנו פועלים אל ורק לפי הנהלים והדרישות באמצעות מאבטחים מיומנים שנבחרו בקפידה ועברו את כל האימונים, ההדרכות וההכשרות הנדרשות.

למידע נוסף לחצו כאן

להזמנת שירותי חברת שמירה מקצועית ומתקדמת, ולקבלת עוד מידע וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם חברת ימית בטלפונים 02-5899-555 ו- 02-5899-519.