Skip to content

צו הרחבה בענף ניקיון ואחזקה

בתור חברה מובילה בתחום הניקיון והאחזקה, אנו בימית מכירים היטב את התקנות והחוקים הנוגעים לתנאי העסקתם של העובדים והזכויות המיוחדות המגיעות להם. יתר על כן, אנו רואים בעובדים שלנו חלק ממשפחה מלוכדת ועושים כל מאמץ אפשרי על מנת לתגמל אותם בצורה הטובה ביותר, על מנת שיוכלו לבצע את עבודתם נאמנה. חלק נכבד מהזכויות וההטבות של העובדים מעוגנות בתוך צו הרחבה ניקיון שיצא בשנת 2014, ועליו נפרט במאמר הבא.

חשיבות התגמול הנאות לעובדי ניקיון ואחזקה

לפני שנדבר על צו הרחבה בענף הניקיון יש להסביר את חשיבותו של התגמול הנאות לעובדים בענף. ראשית, ברור כי כל אדם באשר הוא זכאי וראוי לתנאים המכבדים אותו ומעניקים לו ביטחון פיננסי ככל האפשר, בטווח המיידי ולעתיד. שנית, עובדים בענף הניקיון נדרשים לא פעם למשימות מיוחדות, בין אם מדובר בניקיונות בשעות הבוקר המוקדמות או הערב המאוחרות, ובין אם מדובר בפרויקטים ייחודיים וחד פעמיים. אין ספק כי עובד המרגיש שהוא מתוגמל כראוי על עבודתו גם מבצע אותה בצורה נאמנה, בתשומת לב ובערנות, לשביעות רצונו של הלקוח. לעומת זאת, עובדים החשים מקופחים או סובלים ממצוקה כלכלית חריפה, עלולים להתרשל במלאכתם. על כך יש להוסיף את העובדה שהם מצויים במתחם הלקוח גם מחוץ לשעות פעילות המקום, על כל המשתמע מכך מבחינת גישה לציוד וחפצים יקרי ערך. בדיוק בשל סיבות אלו אנו בוחרים בקפידה רבה את העובדים שלנו ודואגים לתגמל אותם כראוי ולפי חוק.

כמה מילים על צו ההרבה בענף

צו הרחבה בענף ניקיון ואחזקה נחתם בחודש מאי שנת 2014 והרחיב את ההסכמים הקיבוציים שכבר נחתמו מול ההסתדרות על ידי מעסיקים שונים, כך שההוראות של הסכמים אלו יתפסו לגבי כל העובדים המועסקים על ידי חברות ניקיון בישראל. כמו כן, הצו שביטל צווי הרחבה קודמים העניק מספר הטבות לעובדים שמעבר לאמור בחוק. יש לציין כי לפני מתן הצו היו עובדי ניקיון במגזר הציבורי זכאים ליותר הטבות מאשר היה נהוג במגזר הפרטי, אך צו ההרחבה האחרון שינה את המצב והוביל להשוואה (פחות או יותר) של התנאים בשני המגזרים. עוד יש לציין כי קיימות חברות כמו ימית שעוסקות הן בתחום הניקיון והן בתחום השמירה, ובמקרים אלו יכולים להיות עובדים הזכאים לזכויות נרחבות יותר, הנגזרות מעיסוק בתחום השמירה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

לפרטים נוספים על צו הרחבה בענף הניקיון, ולהזמנת שירותינו בתחום, צרו קשר עם חברת ימית בטלפונים 02-5899-555 ו- 02-5899-519.