Skip to content

ימית אבטחה

אבטחת מוסדות חינוך


חברת ימית פועלת בתחום אבטחת המוסדות כבר מעל לשלושים שנה, ויש בידיה ניסיון רב באבטחת מוסדות חינוך מכל סוג ובכל היקף ורמת מורכבות. בין היתר, לחברה יש את כל הכלים והאמצעים לאבטחת גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים ותיכון, פנימיות, ישיבות, מוסדות להשכלה גבוהה, מתנסים וכולי. יכולות אלו באות לידי ביטוי בשירותי אבטחה מלאים ומקצועיים המתחילים מרמת מאבטח ושומר בודד, וממשיכים למערכי אבטחה מורכבים קבועים או זמניים הכוללים גם הפעלת מערך מוקד וסיור, מערכות אזעקה ומצלמות במעגל סגור.

הצורך באבטחת מוסדות חינוך

בישראל גובשו נוהלי שמירה על מוסדות חינוך המיועדים לשמור על בטחון התלמידים בשנת 1974, למניעת פעולות עוינות הפוגעות בנפש ורכוש, ולשמירה על הסדר הטוב. הפעולות של אבטחת מוסדות חינוך בהתאם לדרישות ולנהלים, מבוצעות על ידי חברתנו עם מאבטחים נושאי נשק מקצועיים ואיכותיים שעברו הליכי סינון קפדנים, ושלאחריהם נדרשו בהכשרות, הדרכות, אימונים ורענונים ייעודיים מתאימים.

מאפייני פעולות אבטחה במוסדות חינוך

אנו מספקים פעולות אבטחה במוסדות חינוך המבוצעות בהתאם לנוהלי משרד החינוך ולהוראות של משטרת ישראל. ברמה הבסיסית ביותר הן מורכבות ממאבטחים נושאי נשק המתודרכים לגלות ערנות רבה, בייחוד בשעות ההגעה והעזיבה של מוסד החינוך. הם נדרשים לנהל רישום של הנכנסים והיוצאים משטח בית הספר, למנוע עזיבה לא מאושרת של תלמידים, לוודא שכל שער שאינו נשמר נעול ושלא בוצעו ניסיונות פריצה, ולערוך סיורים סביב ובתוך שטח המוסד. כמו כן, הם נדרשים לזהות חפצים חשודים ולפעול בהתאם לנהלים מקובלים.

שירותי אבטחה נוספים למוסדות חינוך

מלבד שירותי אבטחה בסיסיים יש לנו את היכולת לספק מענה למגוון צרכי שמירה ואבטחה של המוסד החינוכי בהתאם למאפייניו המיוחדים ובכל רמת מורכבות. השירותים מתחילים בשלבים ראשוניים של תכנון מערך אבטחה ושמירה נאות, הלוקח בחשבון את כל צרכי ונתוני המוסד. כמו כן, במידת הצורך מערך האבטחה יכלול אמצעי אבטחה שונים כדוגמת מצלמות במעגל סגור, מערכות אזעקה, לחצני מצוקה, חיישני גילוי אש ומערך של ניידות סיור. בנוסף, אנו נספק למוסד שירותי אבטחה לאירועים זמניים כמו טיולים שנתיים, ירידים או מסיבות סוף שנה.

לשירותי אבטחת מוסדות חינוך

לשירותי אבטחת מוסדות חינוך מקצועיים ומתקדמים, ולקבלת עוד מידע וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם חברת ימית בטלפון 02-5899-555