Skip to content

סיפור הצלחה

היחידה לאבטחת תחבורה ציבורית


לאחר התגברות פיגועי ההתאבדות באוטובוסים בתחילת שנות האלפיים, הוחלט להקים מחדש ובצורה מוסדרת יותר את היחידה לאבטחת התחבורה הציבורית - 'יחידת מגן', תחילה בירושלים ולאחר מכן בשאר חלקי הארץ. 


עיקר פעילות היחידה הונח על כתפי אגף האבטחה של חברת ימית, אשר היה אחראי על גיוס, הכשרה, הדרכה, הפעלה והניהול השוטף של למעלה מ-200 מאבטחים חמושים, בודקים בטחוניים, כ-8 ניידות סיור אשר איבטחו כמעט כל תחנת אוטובוס ועורק תחבורה ראשי בעיר הבירה. כל זאת באמצעות מוקד אבטחה שהוקם והוכשר במיוחד עבור פרויקט זה, בשיתוף פעולה הדוק עם קואופרטיב 'אגד' ומשטרת ישראל.

לאורך השנים בהם הפעילה את היחידה, הייתה חברת ימית אחראית על ביצוע הכשרות מקצועיות מגוונות בהן הדרכות ירי, קמ"ג, כושר קרבי, נהיגה מבצעית, נהלים וכללים לזיהוי פח"ע ועוד.