Skip to content

סיפור הצלחה

שדרוג חניון - מלון וולדורף אסטוריה


לאחר שהחלה חברתנו בניהול והפעלת החניון של הסניף הישראלי מרשת מלונות היוקרה העולמית, נדרשנו למשימה נוספת - שדרוג מתחם החניה של פרויקט המגורים היוקרתי במתחם. 

על אף שמלון הוולדורף אסטוריה היוקרתי הינו חדש יחסית, מצב תשתיות הרצפה בקומות החניון התגלה כאחד הבעייתיים והגרועים שיש לעבוד עימם בביצוע צביעת אפוקסי איכותית ומקצועית. 

בשלב הראשון, כל רצפת הבטון המוחלק עברה ליטוש וניקוי יסודי, שלאחריה נתגלו כל הסדקים, השברים והחורים הרבים שהסתתרו בה.

בשלב השני, כל סדק וכל שבר קיבל מאיתנו טיפול שורש במכשור וחומר ייעודי: כל הסדקים הורחבו במספר מילימטרים נוספים, ולאחר שאיבה וניקוי יסודי הוזרק חומר אלסטי ייעודי לכל אחד מהסדקים במטרה למנוע את שבירת שכבות האפוקסי העתידיות בעת תזוזות הקרקע.

בשלב השלישי, יישמנו שכבת בסיס (פריימר) המבוססת שרף אפוקסי: גוון כחול לתאי החניה וגוון שחור לנתיבי הנסיעה.

בשלב הרביעי, לאחר ייבוש מלא של שכבת הבסיס, ניתן לראות שישנה עוד עבודה רבה על תשתיות הרצפה: הרצפה כולה עברה טיפול מקיף של שפכטל מבוסס אפוקסי לסתימת חורים, טשטוש מדרגות בטון וסגרגציה בתשתית.

בשלב החמישי, לאחר ייבוש מלא של השפכטל, כל הרצפה עברה ליטוש עדין להחלקה נוספת.

השלב השישי מגיע לאחר ניקוי נוסף של הרצפה משאריות אבק ואבקה, והוא כבר שכבת האפוקסי העליונה והסופית.

בשלב השביעי בוצעו כל סימוני תאי החניה והושלמו עבודות הקוסמטיקה של צביעת סינרים, עמודים ופאנלים.

סיום הפרויקט כלל גם ביצוע חספוס באמצעות גרגירי קוורץ לשיפוע הכניסה/יציאה מהמתחם.