Skip to content

ימית אבטחה

אבטחת ישובים


אבטחת יישובים הינה שם כולל למגוון פעולות ואמצעי אבטחה ושמירה שונים, המשתנים בהתאם לצרכי היישוב, אופיו וגודלו. חברת ימית מספקת שירותי אבטחת ישובים המותאמים לצרכים הספציפיים של כל יישוב. כך למשל, שירותינו יכולים לכלול מערך אבטחה של מצלמות במעגל סגור, מאבטחים וניידות סיור, בקרת כניסה ליישוב, אבטחת אירועים ומערכות אזעקה מתקדמות.

צרכי אבטחה של יישובים

צרכי האבטחה של יישובים הינם רבים ומגוונים ומשתנים בהתאם לצרכי היישוב, אופיו וגודלו. כך למשל, יש הבדל בין צרכי אבטחה של יישוב קטן לגדול, מגודר או פתוח, ישוב כפרי או עירוני, ויישוב בספר או במרכז. כמו כן, מאפייני האבטחה שאנו מספקים נקבעים בהתאם לצרכי האבטחה של היישוב: יש למשל יישובים הסובלים במיוחד מפריצות ומעשי גניבה ושוד בבתים, ואילו בישובים אחרים הדגש יכול להיות על אבטחת אזורי התעשייה או החקלאות. כמו כן, יש הסובלים מגניבת רכבים, מעשי ונדליזם, חשש למעשי אלימות ופיגועים על רקע לאומי או פלילי. וכמובן, שירותי האבטחה מסייעים בשמירה על הסדר הטוב ובהגדלת תחושת הביטחון בקרב התושבים.

תכנון מערך אבטחה ישובי

כל יישוב חדש המזמין את שירותי חברתנו, מתחיל בתכנון מערך אבטחה מתאים הנשען על ניהולם וניתוחם שלך סיכונים. זאת במטרה לספק לתושבי המקום יכולת לנהל אורח חיים בטוח, נוח וחופשי. הגדרות אלו מתוכננות תוך בחינת משאבים ותשתיות קיימות או נדרשות, עם התחשבות במסגרות התקציב המיועדות לפרויקט. כל זאת ועוד בדרך ליצירת תוכנית אבטחת יישוב מתאימה, פשוטה ונוחה ליישום, בעלת גמישות מספקת לעמוד מול שינויים צפויים או בלתי צפויים בעתיד הקרוב והרחוק.

ניתוח וניהול סיכונים

ניהול וניתוח סיכונים עבור מערך אבטחת ישוב נועד לספק הערכה ריאלית לגבי סבירות התרחשות פגיעות או אירועים שונים, למשל פריצות לבתים או רכבים. הערכת הסיכונים מבוססת בין היתר על בחינת שטח היישוב ומאפייניו, ניתוח מקרי עבר ואפיונם ובחינת הסתברותם. לאחר מכן נבין מהם כל הפעולות והאמצעים שיש ליישם בכדי לדאוג לביטחון תושבי המקום, להרתיע ולמנוע בעיות ביטחוניות. כמו כן, יסוכמו נוהלי שיתוף פעולה בין החברה לתושבים ומול גורמים רשמיים נוספים כמו משטרת ישראל.

לשירותי אבטחת ישובים

לשירותי אבטחת ישובים בהתאמה מלאה לצרכי כל ישוב, ולקבלת עוד מידע וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם חברת ימית בטלפונים 02-5899-555 ו- 02-5899-519.